Tây bắc
  • Điều kiện tự nhiên vùng sinh thái nông nghiệp Tây Bắc

    Điều kiện tự nhiên vùng sinh thái nông nghiệp Tây Bắc

    Vùng Tây Bắc diện tích 3,6 triệu ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 480.984 ha, đất trống đồi núi trọc 2,5 triệu ha. Địa hình phân bố theo hướng tây bắc - đông nam, giới hạn bởi dãy Hoàng Liên Sơn và Pulasan - Puđenđinh, Pusamsao dọc theo biên giới Lào - Việt. Địa hình nói chung cao hơn 500m. Bao gồm các tỉnh Lai...

Cây dược liệu - Dược liệu quý