Đông Nam Bộ
  • Điều kiện tự nhiên vùng sinh thái nông nghiệp Đông Nam Bộ

    Điều kiện tự nhiên vùng sinh thái nông nghiệp Đông Nam Bộ

    Vùng sinh thái nông nghiệp Đông Nam Bộ gồm các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng diện tích tự nhiên khoảng 2,34 triệu ha, đất nông nghiệp 707.000ha, đất lâm nghiệp 1,3 triệu ha, đất khác 123.000ha, đất trống đồi núi trọc 229.000ha, bãi bồi ven biển, đầm lầy...

Cây dược liệu - Dược liệu quý