Đông Bắc
  • Điều kiện tự nhiên vùng sinh thái nông nghiệp Đông Bắc

    Điều kiện tự nhiên vùng sinh thái nông nghiệp Đông Bắc

    Vùng sinh thái Đông Bắc bao gồm các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ. Tổng diện tích tự nhiên 3,4 triệu ha; trong đó diện tích rừng 519.359ha, đất trống đồi núi trọc 1,7 triệu ha.

Cây dược liệu - Dược liệu quý