ĐBS Hồng
  • Điều kiện tự nhiên vùng sinh thái nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng

    Điều kiện tự nhiên vùng sinh thái nông nghiệp Đồng bằng sông Hồng

    Vùng Đồng bằng sông Hồng đặc trưng bởi bề mặt khá bằng phẳng và hơi nghiêng ra biển theo hướng Tây bắc - đông nam. Ngoại trừ một số ngọn núi còn sót, vùng đồng bằng bồi tích chênh lệch độ cao từ 1 - 10m. Vùng gồm các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng,...

Cây dược liệu - Dược liệu quý